ההבדל בין הצלחה לכישלון תלוי באנשים שאנחנו בוחרים להתלוות איתנו למסע